Privatlivspolitik

Sidst redigeret: 2024-03-05 11:20:25

Behandling af dine personoplysninger 

Fredensborg Kommune har behov for at behandle personlige oplysninger om dig, så du kan bruge OS2 Faktor til at logge på forskellige tjenester og systemer. Vi bruger kun de oplysninger, der er nødvendige for, at systemet virker efter hensigten. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om personoplysninger og om, hvordan vi bruger dem i vores arbejde som kommunal/offentlig myndighed.  


Hvilke kategorier af oplysninger behandler vi 

I OS2 faktor behandler vi følgende almindelige personoplysninger: 

 • Navn 

 • Brugernavn 

 • E-mail 

Herudover behandler vi oplysninger om, hvilke tjenester og systemer du logger på eller forsøger at logge på via OS2 faktor samt, om din konto spærres, suspenderes, genåbnes mv.  


Hvor får Fredensborg Kommune oplysningerne fra 

Oplysningerne vi behandler om dig får vi fra kommunens lønsystem, hvor alle medarbejderes oplysninger er registreret. Oplysninger om, hvilke systemer du forsøger at logge på, får vi fra OS2 Faktor.  

 

Hjemmel  

Behandlingen af personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e (offentlig myndighedsudøvelse) 

Hvem deler kommunen personoplysninger med  

Oplysningerne som behandles i OS2 Faktor videregives ikke til andre. Oplysningerne opbevares af Digital Identity, som er leverandør af OS2 Faktor. 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger 

Dine brugeroplysninger er i OS Faktor, så længe Kommune bruger løsningen, og du er ansat i Fredensborg kommune. Herudover gemmer OS2 faktor oplysninger i 13 måneder. 

Dine rettigheder 

Når Kommune behandler dine personoplysninger, er vi dataansvarlige. I forbindelse med behandlingen har du en række rettigheder, som du kan udøve over for kommunen.  

 • Ret til indsigt (artikel 15) 

 • Ret til berigtigelse (artikel 16) 

 • Ret til sletning (artikel 17) 

 • Ret til begrænsning af behandling (artikel 18) 

 • Ret til dataportabilitet (artikel 20) 

 • Ret til indsigelse (artikel 21) 

 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, som alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering (artikel 22) 


  Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder 

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Fredensborg Kommune. 


  Databeskyttelsesrådgiveren – rolle og opgaver Fredensborg Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO). DPO’ens opgave er at tilse, at kommunen efterlever databeskyttelsesforordningen. Du kan rette henvendelse til DPO’en, såfremt du har spørgsmål til, eller er i tvivl om, hvorvidt vi som kommune håndterer dine personoplysninger korrekt eller generelt ønsker at vide mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Du kan læse mere om DPO’en rolle og funktion på Datatilsynets hjemmeside. Kontaktoplysninger Fredensborg Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. For spørgsmål og henvendelser, opret venligst en sag i https://it-servicedesk.it-forsyningen.dk/ Klagemulighed Hvis du er utilfreds med måden dine personoplysninger bliver behandlet på, kan du klage til Fredensborg Kommunes IT-afdeling. Du har også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.